Informacje
O SMO


Misja i wizja


Misją SMO jest stałe podnoszenie poziomu wiedzy zarówno medycznej jak i tej w zakresie zdrowia publicznego w celu świadczenia najlepszej opieki osteopatycznej. Odbywa się to poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej, a w szczególności:

 • działania zmierzające do uzyskania najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwentów studiów medycyny osteopatycznej,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie wysoko specjalistycznej działalności diagnostyczno-leczniczej,
 • wprowadzenie i utrzymanie standardów obowiązujących w Zjednoczonej Europie, w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i opieki zdrowotnej,
 • współudział w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz szerzenie oświaty prozdrowotnej w społeczeństwie poprzez współpracę z organizacjami naukowymi i gospodarczymi, organami samorządowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi i społecznymi.

Nasza wizja opiera się na tym, aby SMO prowadzone na WSEiT, jedyne w Polsce studia podyplomowe zgodne ze standardami EU stały się:

 • renomowanymi, nowoczesnymi studiami umożliwiającymi zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie oraz formującymi nieskazitelne postawy etyczne,
 • miejscem, które umożliwi studentom oraz kadrze indywidualny rozwój,
 • jednostką, która działa dla propagowania i poszerzenia wiedzy z zakresu OSTEOPATII.Kadra
 
mgr Ewa Bylińska D.O.
mgr Ewa Bylińska D.O.
 
mgr Piotr Cywiński D.O.
mgr Piotr Cywiński D.O.
 
dr Łukasz Czubaszewski D.O.
dr Łukasz Czubaszewski D.O.
 
mgr Paweł Karczewski D.O.
mgr Paweł Karczewski D.O.
 
mgr Tomasz Lewandowski D.O.
mgr Tomasz Lewandowski D.O.
 
dr Wioleta Ostiak-Tomaszewska D.O.
dr Wioleta Ostiak-Tomaszewska D.O.
 
dr Mateusz Wojciech Romanowski D.O.
dr Mateusz Wojciech Romanowski D.O.
 
mgr Aneta Szczepańska D.O.
mgr Aneta Szczepańska D.O.
 
dr n. kf. Jarosław Jasięga
dr n. kf. Jarosław Jasięga
 
mgr Jakub Urbanowicz D.O.,
mgr Jakub Urbanowicz D.O.,
 
Program

Program Studiów Medycyny Osteopatycznej jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, przygotowanymi dla kandydatów chcących uzyskać tytuł Dyplomowanego Osteopaty.

Program SMO dodatkowo oparty jest na wieloletnim doświadczeniu kadry oraz najnowszych badaniach naukowych z zakresu medycyny osteopatycznej.

Program SMO obejmuje przedmioty ogólnomedyczne (praktyczne i teoretyczne):

 • Fizjologia/patofizjologia
 • Radiologia
 • Kardiologia
 • Embriologia
 • Neurologia/neuropsychologia
 • Ortopedia
 • Kinezjologia
 • Biomechanika
 • Medycyna ratunkowa/medycyna rodzinna
 • Komunikacja terapeuta-pacjent
 • Prowadzenie historii choroby pacjenta
 • Osteopatia a badania naukowe
 • Ból – podstawy naukowe i jego leczenie
 • Dietetyka
 • Farmakoterapia

Program SMO obejmuje następujące Przedmioty Zawodowe (praktyczne i teoretyczne):

 • Badanie i diagnostyka osteopatyczana
 • Anatomia palpacyjna
 • Warsztaty kadawerowe
 • Techniki manipulacyjne
 • Techniki wisceralne
 • Techniki kranio-sakralne
 • Terapia tkanek miękkich
 • Techniki powięziowe
 • Historia i filozofia osteopatii
 • Fascial Distortion Model

Program SMO obejmuje praktyki klinicznewarto wiedzieć

Dla kandydatów

Tytuł D.O.

Dyplomowany Osteopata to osoba, która ukończyła szkołę osteopatii o określonych standardach nauczania.

The European Standard on osteopathy (EN16686) określają dokładnie jakie wymagania powinien spełnić student aby zostać Dyplomowanym Osteopatą. Studia powinny obejmować 2000 godzin zajęć i trwać niemniej niż 4 lata, w tym 1000 godzin zajęć klinicznych.

Dyplomowany Osteopata utrzymuje i rozwija swoją wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia osteopatycznego. Kontynuuje swój rozwój zawodowy zarówno poprzez udoskonalanie swoich umiejętności praktycznych jak poszerzanie swojej wiedzy przede wszystkim w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe.

Nasi Absolwenci uzyskują tytuł Dyplomowanego Osteopaty Wyższej Uczelni.

 

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii posiada wpis w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Po ukończeniu studiów otrzymasz:

 • Dyplom Dyplomowanego Osteopaty D.O.
 • Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej
 • Punkty ECTS


Warto wybrać WSEiT

Warto wybrać Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii!

- uzyskasz Państwowe Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Medycyny Osteopatycznej

- jesteśmy jedyną Szkołą Osteopatii prowadzącą WARSZTATY KADAWEROWE

- jesteśmy jedyną Szkołą Osteopatii, w której będziesz miał ZAJĘCIA KLINICZNE

- zostaniesz STUDENTEM z indeksem i legitymacją studencką

- doświadczona i ambitna KADRA DYDAKTYCZNA

- nie marnujemy czasu na tłumaczenia

- stawiamy przede wszystkim na UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

- gwarantujemy wiedzę opartą na BADANIACH NAUKOWYCHKoszt Studiów

Studia trwają 4 lata i obejmują niemniej niż 2000 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym warsztaty kadawerowe.

Zajęcia odbywają się od Października do Czerwca.

Zjazdy mają miejsce 2x w miesiącu (sobota-niedziela)

Czesne wynosi 690 zł miesięcznie - płatne przez 12 miesięcy.

Czym jest osteopatia?
Osteopatia
Historia

Historia osteopatii sięga kwietnia 1885 roku kiedy to Andrew Taylor Still, zafascynowany układem kostnym, porównujący organizm ludzki do maszyny stworzył podstawy osteopatii. Still, wierzący w „boga natury” uważał, że poprzez przywrócenie anatomicznego ładu w ciele człowieka wyzwala się w nim procesy samoleczenia. Zainteresowanie ludzkim ciałem Still nabył dzięki ojcu, który był lekarzem. Był osobą niezwykle zainteresowaną anatomią i mechaniką pracy ciała. Jego sposób rozumowania i liczne obserwacje pacjentów umacniały w nim przekonanie o zdolności organizmu do samouzdrawiania. Należy wspomóc organizm poprzez przywrócenie utraconej homeostazy najlepiej poprzez zastosowanie technik manualnych.Zaburzenie pracy choćby jednego elementu w skomplikowanym organizmie człowieka powoduje dolegliwości bólowe. Chcąc przełożyć swoją teorię na praktykę Still zastosował u siebie trakcję. Nazwał to wydarzenie „ pierwszą lekcją osteopatii”. Od dzieciństwa miewał dokuczliwy ból głowy. Położył się na podłodze, zawinął sobie „pętle” na szyi, którą do czegoś przyczepił, a następnie zawisnął na niej 10-15 cm nad ziemią. Trakcja spowodowała ustąpienie bólu, powtarzał tę technikę zawsze w razie potrzeby. Doszukując się logicznego, mechanicznego wyjaśnienia swojej terapii stwierdził, że musiał zadziałać na nerw podpotyliczny wielki, który uważał, że jest odpowiedzialny za prawidłowy przepływ krwi żylnej i tętniczej głowy. Sądził, że „przepływ krwi tętniczej musi być ciągły i niezakłócony, jeżeli tak nie jest, efektem będzie choroba”. Nazwał to „prawem tętnicy”.

W 1892 roku w Kirksville Still założył Szkołę Osteopatii. Na pierwszym roku było 17 studentów, których nauka początkowo trwała dwa lata. Myślę, że to dzięki efektywnej i wiarygodnej terapii pozwolono pracować legalnie tytułowanym osteopatiom D.O w Vermont już w cztery lata po otworzeniu szkoły. W 1897 roku powstało The American Association for the Advacement of Osteopathy, które później przekształciło się w American Osteopathic Association.

Możemy wyróżnić cztery okresy kształtowania się osteopatii:

I 1874 od narodzin A.T. Stilla po jego śmierć 12 grudnia 1917 roku, osteopaci uważali swój system leczenia za jedyny właściwy, a leki stosowane w medycynie przyrównywali do trucizn.

II 1915-1935 W tym czasie doszło do znacznego postępu wiedzy na temat leków i opublikowano szereg wiarygodnych badań, które popierały farmakologię. Osteopaci mając na uwadze doniesienia naukowe zaczęli zmieniać swój stosunek do śmierci w pigułce, mówiąc przy tym: „some drugs are okay”. Osteopatia ewaluowała i nie uważała już lekarzy za „ szatanów i zabójców dzieci”. Co więcej chcąc jak najlepiej pomagać pacjentom wprowadziła w swoim programie nauczania przedmioty, które miały przybliżyć osteopatom wiedzę dotyczącą leków.

III 1954-1974 Są to lata znacznego wzrostu uprawnień osteopatów. W 1961 roku kalifornijscy osteopaci D.O. mogli zaadoptować tytuł M.D. a szkoła College of Osteopathic Physicians and Surgeous przemieniła się w Kalifornia College of Medicine[16]. Już na początku lat 80’ we wszystkich stanach USA osteopaci mięli prawo do legalnego wykonywania swojego zawodu. IV Po roku 1974 osteopatia systematycznie się rozwijała coraz bardziej zbliżając się do konwencjonalnej medycyny. Niektóre założenia osteopatii uległy diametralnym zmianom np. w dzisiejszej praktyce osteopaci coraz częściej korzystają z metod fizjoterapii, farmakoterapii. Część z pierwotnej filozofii pozostaje niezmienna do dziś :

- duży nacisk na części miękkie

- miękkie techniki mobilizacji

- zbliżanie w kierunku allopatii

- określanie zaburzeń funkcjonalnych jako „zmian osteopatycznych”.
Podstawy

Osteopatia to system klinicznego diagnozowania i leczenia oparty o badanie układu nerwowego i narządu ruchu wykorzystujący w terapii manipulacje, mobilizacje, techniki tkanek miękkich oraz metody pośrednie. Osteopatia pozwala spojrzeć holistycznie na człowieka. Jej celem jest przywrócenie zachwianej równowagi organizmu w każdej płaszczyźnie (anatomicznej, fizjologicznej i funkcjonalnej). Stanowi dopełnienie medycyny klasycznej.

Osteopatia to przede wszystkim:

DIAGNOZA

1. Dokładny wywiad

2. Badanie przedmiotowe

- ocena wizualna

- testy globalne

- palpacja, testy semiologiczne

- analiza gry ślizgowej stawu

TERAPIA

1. Techniki bezpośrednie

2. Techniki pośrednie:

FILOZOFIA OSTEOAPTII

1. Wykorzystanie samoleczniczych możliwości organizmu
Osteopata

Osteopata to osoba, która osiągnęła powszechnie rozpoznawane i uznawane standardy wiedzy dzięki nauce, praktyce i stosowaniu terapii bazujących na ścisłych regułach filozofii osteopatii.

Andrew Taylor Still oparł filozofię osteopatii na trzech podstawowych zasadach:

- skupienie się na silnych stronach pacjenta, a nie na chorobie

- traktowanie pacjenta jako całości

- znalezienie powiązania pomiędzy strukturą a funkcją przez nią pełnioną.

Osteopata może leczyć pacjenta na każdym etapie choroby, stosując w miarę potrzeby program krótko (postępowanie przeciwbólowe), średnio (poprawa funkcji) lub długoterminowy (edukacja, profilaktyka), biorąc pod uwagę aktualny stan kliniczny chorego.

Już wkrótce
Dzień osteopatii
Rekrutacja

Wymagane dokumenty


Po zalogowaniu i wypełnieniu formularza w rekrutacji on-line na stronie WSEiT, kandydat powinien dostarczyć do Biura Rekrutacji WSEiT następujące dokumenty:

 • kwestionariusz zgłoszeniowy wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany
 • kserokopię dowodu osobistego
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia legitymacyjne


REKRUTACJA
napisz do nas

Kontakt


Adres
ul. Grabowa 22 | 61-473 Poznań
Telefon
+48 512 046 048
Email
mwromanowski@onet.pl
Wiadomość